Het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is op woensdag 6 december ondertekend door vele betrokken partijen die werken aan de toekomst van dit prachtige gebied. Hiermee start hét uitvoeringsprogramma op het gebied van recreatie, natuur, cultuur en ondernemerschap in het gebied. De prijsvraag is een belangrijk project binnen dit programma. Lees hier meer over het Gebiedsakkoord.

Ondertekening Gebiedsakkoord 6 december