Aanmelden deelname prijsvraag

Aanmelden voor de prijsvraag kan t/m 28 februari 2018. Na aanmelding wordt het digitale informatiepakket verzonden. Lees het reglement voor de toetsingscriteria.

 

Insturen ontwerp

Ontwerpen kunnen worden ingezonden 5 t/m 28 februari 2018. Lees hier de voorwaarden waaraan de inzending moet voldoen.