Kader

Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, 11 september 2017

Uitvoeringsprogramma Oostelijke Vechtplassen (met alle kaarten op gebied van recreatie, natuur, water ), 11 september 201

 

Reglement

Reglement prijsvraag Icoon van de Oostelijke Vechtplassen, vastgesteld 8-11-2017

 

Kaarten

Kaart prijsvraaggebied

Impressiekaart van de Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen

nr.1 Historische kaart Loosdrecht en omgeving, voor de vervening (ca. 1700)
nr.2 Historische kaart Loosdrecht en omgeving (1872)

www.topotijdreis.nl (Historische kaarten door de tijd heen. Loosdrecht intypen bij zoekoptie)

Digitale kaart (dwg-formaat) van het plangebied en omgeving, kaart 310

 

Informatie over de omgeving 

www.vecht.nl

www.vechtplassencommissie.nl

www.zichtopdevechtstreek.nl/de_vechtstreek.html

Plassenschap Loosdrecht

Gebiedsvisie Loosdrechts Plassengebied

Informatie over toerisme en recreatie in het gebied

 

Landschap en cultuurhistorie

Provincie Noord-Holland met een link naar de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie provincie Noord-Holland, Vechtstreek

 

Natuur

Algemeen info over N2000 (doorklikken op beheerplannen en dan Oostelijke Vechtplassen)

N2000-doelstellingen oostelijke Vechtplassen, zie het aanwijsbesluit

 

Ruimtelijke ordening

Provinciale (Noord-Holland) Ruimtelijke verordening (PRV).

 

Bagger- en slibgegevens

Overschrijdingsfrequentie

Doorrekening Luwtestructuren 2016

Dieptemeting bovenkant sliblaag Loosdrechtse Plassen 2016

 

Voor meer informatie vraag hier het informatiepakket aan.