De Adelaar

Toine van Goethem in samenwerking met Klara Mitlerova en Yue Shen

De inzending stelt voor om de zeearend te benoemen als icoon voor de Oostelijke Vechtplassen. (Arend en adelaar benoemen hetzelfde dier, de eerste term biologisch, de tweede symbolisch)

De zeearend is al sporadisch te zien in de omgeving van de Oostelijke Vechtplassen, maar zal na de uitvoering van het gebiedsakkoord naar verwachting een veel geziene gast zijn op de Oostelijke Vechtplassen. De terugkomst van de arend is daarom te zien als een bekroning op het werk.

Het icoon adelaar is op vele manier te gebruiken. Enkele voorbeelden zijn:

  •   Eiland in de vorm van een zeearend
  •   Zeearend-safari
  •   Beeldmerk in horeca, naam van een nieuwe cocktail
  •   Naam van een nieuwe boot 
Ontwerp

Het ontwerp is een voorbeelduitwerking van het icoon adelaar toegepast op de Wijde Blik en betreft een geluidswal/ bezoekerscentrum dat zo geplaatst wordt dat de N201 gezien kan worden als arend. De wal zorgt voor stilte en rust op de Wijde Blik, een prachtige plas die getergd wordt door de N201. De geluidswal/ bezoekerscentrum heeft een iconische, ecologische, recreatieve, historische en educatieve waarde. Kosten: de kosten zijn gering omdat de wal wordt opgetrokken uit boomstammen van bomen die gerooid worden ivm landschapsherstel en te kronkelig zijn voor verwerking. De wal wordt in enkele jaren voltooid, afhankelijk van de hoeveelheid vrijkomend afvalhout.

 

Categorie : 1