Lake Loosdrecht

Peter Tan

Icoon in de zin van naam + logo (woord/beeld merk)

Naam + logo
Het zou een geweldige stap vooruit zijn als de inspanningen van de partijen die betrokken zijn bij het Gebiedsakkoord uiteindelijk leiden tot een prachtig natuurgebied waarbinnen ruime mogelijkheden zijn voor watersport en horeca en waarbij tevens een duurzame impuls wordt gegeven de lokale economie, de werkgelegenheid en het woon- & leefklimaat. Een passende naam met een passend logo kan daarbij positief bijdragen aan het breder uitdragen van de kwaliteiten van dit prachtige gebied.
Het natuurgebied vormt een zeer belangrijke habitat de Grote Karekiet, een als bedreigde soort opgenomen broedvogels op de Rode Lijst.

Het etaleren van het gebied onder de naam Wijdemeren respectievelijk Oostelijke Vechtplassen is marketing technisch een minder goede keuze. Immers kent slechts een beperkte groep mensen in Nederland het gebied als Wijdemeren respectievelijk de Oostelijke vechtplassen. Daarentegen kent nagenoeg heel Nederland het gebied als de Loosdrechtse Plassen. Ook dient aandacht te zijn voor de toenemende internationalisering, en is uit dat oogpunt het wenselijk om een naam te kiezen die internationaal ook lekker klinkt: Lake Loosdrecht. Deze naam klinkt niet alleen lekker in de mond, maar zal het vermoedelijk ook goed doen in buitenlandse reis- en vakantiegidsen.

Entree Loosdrecht
Naast de algemene naam van het gebied en het bijbehorende logo wordt voorgesteld de entree van het natuurgebied duidelijk te markeren, zoals bij grote natuurgebieden gangbaar is. Te denken valt bijvoorbeeld aan Yellowstone National Park, National Park Kruger, etc.

Metalen beeld
Voorts wordt voorgesteld om Loosdrecht op te fleuren met een levensgroot beeldwerk van het logo, te plaatsen bijvoorbeeld bij de Porseleinhaven of op een toegangsrotonde.

 

Categorie: 2