Heul Verbindend

Buro VLUGP

De Oostelijke Vechtplassen zijn een uitgestrekt en uniek landschap van plassen, legakkers en linten. Deze kernkwaliteiten zijn en blijven de belangrijkste trekker voor recreatie. De focus moet komen te liggen bij recreatie gericht op natuur- en landschapsbeleving: sloepen, kano’s, fietsers en wandelaars. Hiervoor is een uitgebreid netwerk van (vaar-) routes nodig zonder obstakels en met voldoende mogelijkheden om te verblijven.

De belangrijkste plekken in het netwerk zijn de kruisingen van vaarroutes met de bebouwingslinten. Voor deze kruisingen is het concept van ‘De Nieuwe Heul’ ontwikkeld als acupunctuur om de netwerken te verbinden en de openbare ruimte in de linten weer aantrekkelijk en levendig te maken. Het concept gaat uit van smalle doorsteken door de linten met lage bruggen, aanlegmogelijkheden, fietsenstalling, verblijfsplekken en zelfs horeca met zicht op de plassen. Met een heldere vormgeving en huisstijl worden de Nieuwe Heulen steeds terugkerende herkenbare en aantrekkelijke plekken.

Kortom: Heul Verbindend

 

Categorie: 1