Iconen van de Oostelijke Vechtplassen

+Foreshore

De ‘Iconen van de Oostelijke Vechtplassen’ ambieert niet één, maar zo veel mogelijk iconen. Een onderzoek naar deze lokale krachten in het gebied – de iconen – staat centraal in dit voorstel. De ambitie is deze lokale condities – van nu, uit het verleden of uit de toekomst – te benoemen en samen met een potentiële ontwikkeling te presenteren. Deze kan bestaan uit een ruimtelijk ontwerp, een interventie in het landschap, een nieuwe lokale functie of een unieke activiteit. Tegenstrijdige ambities van bijvoorbeeld natuurbelangen en toerisme kunnen op deze manier spelenderwijs tot een samenhangend geheel worden gevormd.

We zijn op zoek naar enthousiasme, draagvlak en inspiratie om de toekomst van de plassen verder in te richten. Daarom presenteren we dit ontwerpend onderzoek aan de hand van een bordspel. +FORESHORE treedt niet op als externe speler met een opgelegd ontwerp, maar als sparringpartner. We willen ‘de spelers’ stimuleren ook zelf op zoek te gaan naar nieuwe kansen in het gebied om samen met ons de strategie uit te breiden. We nodigen daarom iedereen uit het spel met ons te spelen en de iconen verder vorm te geven.

 

Categorie: 1