Een kleine twee maanden geleden is het startsein gegeven van de zoektocht naar hét nieuwe icoon voor de Loosdrechtse Plassen en de Wijde Blik. Honderden geïnteresseerden bezochten de website, tientallen waren aanwezig op informatiebijeenkomst op 15 januari bij Finley te Loosdrecht en bij de lancering van ‘De prijsvraag in de klas’ op 12 januari bij basisschool De Catamaran. Vele architecten, bewoners, betrokkenen, studenten en scholen hebben zich inmiddels aangemeld.

 

Voel je je persoonlijk verbonden met het project?
“Ik woon al jaren in ’s-Graveland en vaar met onze houten valk soms op de Loosdrechtse Plassen.
Als voorzitter van de Gebiedscommissie AGV ben ik o.a. met het programma Groene Uitweg met een groot deel met de problematiek bezig geweest. Het Icoonproject is een onderdeel van het gebiedsakkoord dat op 6 december door 21 partijen is ondertekend. Ik heb daaraan een bijdrage mogen leveren.”

 

Heb je het gevoel dat het project leeft onder de bewoners uit het gebied en/of onder de architecten?
“Het project begint te leven, dat is goed te zien aan de goed bezochte informatiebijeenkomst op 15 januari in Finley, het Witte Huis in Loosdrecht. Zo’n 40 belangstellenden uit alle drie de categorieën lieten zich informeren en inspireren. Op deze dag en via de mail werden inhoudelijke vragen gesteld, waaruit blijkt dat de zoektocht serieus wordt genomen. De Nota van Inlichten staat vanaf op 26 januari op de website.”

 

Wat onderscheidt dit project van de andere projecten die gekoppeld zijn aan het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen?
“Tijdens dit project komen niet alleen de speerpunten uit het gebiedsakkoord tezamen: natuur, cultuur en recreatie. Maar ook is dit de kans voor bewoners – ongeacht de leeftijd- om mee te denken over de toekomst van de omgeving waarin zij wonen.”

 

In hoeverre helpt het als de uitvoering van een inzending kan bijdragen aan de uitvoering van een project uit het Gebiedsakkoord?
“Dat kan zeker helpen, want dan is er wellicht een mogelijkheid dat er budget vanuit het Uitvoeringsprogramma OVP kan bijdragen aan de mogelijke uitvoering van het Icoon. Dat kan tevens het draagvlak voor het Gebiedsakkoord en Uitvoeringsprogramma OVP vergroten.”

 

Hoe kijk je aan tegen de drie categorieën?
“Alle categorieën zijn even belangrijk! De categorie scholieren/studenten is met name toekomstgericht, omdat die deelnemers in de toekomst gaan profiteren van alle verbeteringen in het gebied! Daarom is er ook grote bestuurlijke betrokkenheid van de drie wethouders onderwijs Sandra van Rijkom (Wijdemeren), Pieter de Groene (Stichtse Vecht) en Eric van der Want (Hilversum).”

 

Naar welke inzendingen ben je het meest nieuwsgierig naar? Wat hoop je dat er wordt ingestuurd? “Eigenlijk het meest naar de professionele categorie omdat een vergelijkbare prijsvraag naar mijn weten niet eerder aan hen is voorgelegd.”

 

Wat vindt je zelf cruciaal in de prijsvraag?
“Dat het winnende ontwerp ook enthousiast wordt begroet door bewoners en gebruikers zodat hun betrokkenheid kan leiden tot realisatie.”

Vernieuwende ideeën? In schrijven kan t/m 28 februari, dus wacht niet te lang.

Interview met bestuursvoorzitter Frans Evers