Wie beoordelen de ontwerpen?

Het stichtingsbestuur heeft een onafhankelijke jury benoemd, deze rapporteert aan- en adviseert het stichtingsbestuur. De juryleden van de Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen zijn afkomstig uit verschillende sectoren en beroepsgroepen. De jury beoordeelt de inzendingen gezamenlijk op basis van een unaniem oordeel.

 

De beoordelingscriteria

  • Originaliteit
  • Innovatief
  • Uitvoerbaarheid (o.a. het al dan niet aan de orde zijn van particuliere gronden waarvan de eigenaar het iconisch beeld niet ondersteunt).
  • Toegevoegde waarde voor de toekomst van het plangebied
  • Uniek selling point voor de kwaliteit van het gebied
  • Bijdrage aan duurzame ontwikkeling in de breedst mogelijke betekenis
  • Kwaliteit verhogend t.a.v. de samenhangen tussen natuur, cultuur en recreatie in het gebied
  • Gericht zijn op eerder aangegeven doelgroepen en stimulerend zijn voor alle commerciële en non-commerciële activiteiten rond de plassen zoals de watersportsector, de verblijfsrecreatie en de horeca.

De volgorde van de bovenstaande criteria is willekeurig. De jury heeft de vrijheid om vanuit hun expertise ook eigen aspecten aan beoordelingscriteria toevoegen. Voor meer informatie over de jury en haar werkwijze zie hoofdstuk-4 van het reglement.

 

Patrick Poelmann (voorzitter)

Dijkgraaf waterschap De Stichtse Rijnlanden; vml gedeputeerde Water en Landschap provincie Noord-Holland.

 

 

Renée Hoogendoorn

Ik ben Renée Hoogendoorn, ik ben vrouw/moeder/60 jaar, ik woon in Amsterdam en kom uit de hoek van de Ruimtelijke Ordening.

Mijn werkzame leven heeft zich afgespeeld aan de diverse tafels: ik heb vele rollen gehad; zoals (achtereenvolgens): architect (Groosman Partners), adviseur/projectmanager (Twijnstra Gudde), projectontwikkelaar (ING Real Estate Development en AM), ambtenaar (Gemeente Den Haag) en directeur van een vernieuwend onderwijs- en researchinstituut (AMS Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions).

Langszij heb ik altijd in allerlei besturen en jury’s gezeten. Momenteel heb ik een aantal bestuursrollen bij organisaties op het snijvlak van innovatie, kunst en ruimtelijk ordening.Ik vind het een uitdaging om (in de veranderende en vernieuwende wereld) de belangen van diverse partijen bij elkaar te krijgen; ik ben er van overtuigd dat als je goed met de buurman praat dat je dan veel verder komt.

Mijn directe link met de Oostelijk Vechtplassen is eigenlijk beperkt, maar in het proces van verbetering dat nu is opgepakt en de diversiteit van spelers daarin zal ik mijn expertise uiteraard kwijt kunnen.
Ik kijk uit naar de brede discussie over de belangen voor het gebied, de criteria van de “eigenaren” en ideeën voor de Icoon die daarvoor gemaakt kan worden.

 

Sjef Jansen

Sjef Jansen (60) is als bioloog afgestudeerd in Nijmegen. Hij heeft een eigen bureau onder de naam Planecologie. Hij fungeert als meedenker in een groot aantal planningsvraagstukken en plannen waarin ecologie en landschapsontwerp worden gecombineerd. Hij heeft zitting in een aantal commissies en kwaliteitsteams waarin milieu, duurzame energie, waterbeheer, ruimtelijke kwaliteit en ecologie worden geïntegreerd. Hij houdt zich ook al ruim dertig jaar bezig met de ecologie en bodem van de veenweiden en plassengebieden in het Groene Hart.

Gezien zijn achtergrond zal hij zich bij de prijsvraagjurering in de eerste plaats bezig houden met onderwerpen die met ecologie en natuurbescherming te maken hebben. Maar omdat hij ook jaren mede leiding heeft gegeven aan een landschapsontwerpbureau en veel met ontwerpers samenwerkt zal hij ongetwijfeld ook over de ontwerpvraagstukken mee discussiëren.

 

 

Richard Koek

Richard Koek is partner bij Rijnboutt, bureau voor architectuur stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ik ben opgeleid als stedenbouwkundige, en sinds 5 jaar ook in bezit van de titel landschapsarchitect. Mijn werk begeeft zich op het grensvlak van de disciplines, en concentreert zich daarom op de openbare ruimte. Het Hollandse landschap met de veenweidegebieden, plassen, dijken en civiele werken heeft al sinds mijn jeugd aan het Braassemermeer en de Kagerplassen mijn brede belangstelling. De openheid, de relatie met water en natuur en de collectieve bruikbaarheid als recreatiegebied van de Randstad is wat mij aantrekt in de opgave in de Loosdrechtse Plassen.
 
 
 
 
 

Markt Smit

Mark Smit (17 jaar) en ik ben woonachtig in het ’t Gooi en zit in 5 HAVO.
Naast creatief te zijn met het bouwen van websites ben ik ook vaak te vinden in de natuur om mooie foto’s en drone films te maken. Maar ook varen op het water of schaatsen geniet ik van, daarom vind ik het leuk en interessant om in de jury van deze mooie prijsvraag te zitten. Ik ben nieuwsgierig naar de ideeën waarbij meerdere doelgroepen worden geprikkeld om te genieten van de mooie natuur die om de hoek voor een ieder bereikbaar is.
 
 
 

Michiel Veldkamp

Ik ben landschapsarchitect bij de Provincie Noord-Holland. In het voorjaar van 2014 zijn we dit gebiedsproces begonnen met een schetsschuit waarin problematiek en oplossingsrichtingen van dit gebied verkent zijn. In het gebiedsproces heb ik steeds ontwerpend inbreng geleverd om creatieve oplossingen te verzinnen rekening houdend met alle belangen.

Ik ben fanatiek zeiler maar heb ook grote belangstelling voor natuur en cultuurhistorie. Juist deze kwaliteiten bij elkaar maken het gebied zo boeiend. Loosdrecht verandert steeds meer in een woongebied. Ik vind het belangrijk dat er ondernemers in het gebied blijven om de linten levendig te houden. Het icoon moet in mijn voorstelling ogen niet alleen de bekendheid van het gebied vergroten maar ook oplossing bieden voor de problemen in het gebied.

Omdat ik verbindingsofficier ben tussen prijsvraag en gebiedsproces, heb ik als jurylid geen stemrecht.

 

Guido van Woerkom

Het water en het landschap hebben me altijd getrokken. In mijn tijd als hoofddirecteur van de ANWB kon ik hier ook ruim aandacht aan besteden, maar de herkomst ligt daarvoor. Opgroeiend in ’t Gooi lagen de Loosdrechtse Plassen redelijk dichtbij. In de vakanties en in weekenden gingen we er vaak zeilen, het heeft de basis gelegd voor de betrokkenheid bij het water en met dit gebied. Maar het is wel veranderd, in mijn ogen minder toegankelijk en minder vanzelfsprekend om ernaar toe te gaan. Ik ben blij dat de handen ineen geslagen worden om dit te veranderen en dit project kan deuropener worden. Daarom zal ik in de weging van de inbrengen vooral kijken naar het gebruiksgenot van de plassen.