Landschappelijk Icoon

Marck Vrieling & Giel Leunissen

 

De Oostelijke Vechtplassen zijn ontstaan door het afgraven van turf, daardoor ontstonden er stroken land afgewisseld met watergeulen. De stroken land worden legakkers genoemd. Uiteindelijk zijn de meeste legakkers verdwenen door weer en wind. Dit is zonde! De combinatie van de legakkers en watergeulen geven een iconisch beeld. Zowel vanuit de lucht als vanaf het water. Door de legakkers terug te brengen rondom de Drecht ontstaat er een uniek knooppunt voor recreanten vanaf het water en het land. Het paviljoen op de legakkers ondersteunt de mogelijkheden voor bijeenkomsten en evenementen. Een aantal legakkers is bestemd voor de natuur waar de vogels, vissen en planten hun gang kunnen gaan.

 

Categorie: 1