Project 6

Freddy Building Concepts (Dimitri Versteegen en Fred Renkema)

Bouwen van natuur door de natuur is het uitgangspunt van ons ontwerp. Wij creëren een robuuste en duurzame omgeving, die voor de lokale bevolking en ondernemers organische uitbreiding faciliteert en ook veel ruimte laat voor (regionale) innovatie.
Wij hebben ons ontwerp de naam “Project 6” gegeven, hierbij niet alleen refererent naar het aantal dorpen welke rondom het prijsvraag gebied liggen maar ook naar het gebruik van zeskantige (hexagonale) natuurlijke vormen in ons ontwerp.

Project 6 bestaat uit een moedereiland in De Wijde Blik en een aantal flexibele satellieteilanden. De vorm van het moedereiland biedt een ideale mogelijkheid om extra ruimte te bieden aan zowel mens als natuur. Het eiland is voorzien van natuurlijke oevers en locatie gebonden bebossing en beplanting, welke bijdragen aan een omgeving waar vissen, vogels, insecten en andere kleine dieren goed gedijen. Door het eiland, op zorgvuldig gekozen locaties, ook te voorzien van steigers, wandelpaden, kleinschalige horeca, volkstuintjes en vogelkijkhutten zal het moedereiland ook een tijdelijke thuishaven worden van watersporters, natuurliefhebbers en bio toeristen.

Het moedereiland is, naar gelang behoefte, uit te breiden met drijvende satellieteilanden welke o.a. kunnen voorzien in duurzame energie opwekking en recreatiemogelijkheden.
Ons ontwerp biedt de mogelijkheid van duurzaam vervoer over het bestaande netwerk van waterwegen. Hierdoor kunnen, tijdens de bouw, de lokale wegen zoveel mogelijk worden vermeden door bouwverkeer waardoor de hinder voor de omgeving wordt geminimaliseerd.
De bouwelementen van ons Project kunnen lokaal vervaardigd worden, ter stimulering van de plaatselijke industrie en middenstand.

Stimuleren van recreatie, innovatie en verbetering van de van de leefomgeving voor mens en dier, met een robuuste traditionele duurzame fundatie zijn een goed uithangbord voor ons ontwerp.

 

Categorie: 1