De Stichting Icoon Oostelijke Vechtplassen is opgericht voor de Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen. Het bestuur bestaat uit de voorzitter en twee bestuursleden. Zij worden ondersteund door een secretariaat dat tot taak heeft het bestuur, het prijsvraagtraject en de jury te ondersteunen.

De prijsvraag komt voort uit een voorstel van ondernemers om rond de Loosdrechtse Plassen een een iconisch eiland te ontwerpen. In het overleg naar het Gebiedsakkoord is besloten de opdracht breder (dan alleen een eiland) op te vatten, vandaar ‘Icoon Oostelijke Vechtplassen, vrijetijdslandschap Loosdrechtse Plassen’. Het doel is het ontwerpen van (een) iconisch beeld en eventuele verwijzingen daarnaar in de vormgeving van het gebied waarvoor het beeld een icoon moet zijn. In eerste instantie denken de initiatiefnemers bij het iconische beeld aan een iconisch (schier)eiland, maar een ander iconisch beeld wordt niet uitgesloten. De begrenzing van het ontwerpgebied (locatie) is beperkt tot de Loosdrechtse Plassen inclusief de Wijde Blik.

 

Frans Evers (voorzitter)

Frans Evers is zowel in zijn werk als in zijn vrije tijd actief bezig met de kwaliteit van de leefomgeving en in het bijzonder met de bescherming van natuur en milieu.

Hij is een veel gevraagd onafhankelijk beleidsbemiddelaar (“policy mediator”), onafhankelijk voorzitter en probleemoplosser, met name in de sfeer van de ruimtelijke processen. In 2009 verscheen het boek “Het kan wel” dat hij samen met Lawrence Susskind schreef over de toepassing van de Mutual Gains Approach in Nederland (derde druk 2014 MGMC).

Hij is al vele jaren nauw betrokken bij het gebied van de Oostelijke Vechtplassen, van januari 2007 tot 2012 was hij onafhankelijk voorzitter van de ILG-commissie Amstel, Gooi en Vechtstreek. De afgelopen twee jaren heeft hij intensief bemiddeld om het Gebiedsakkoord en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma voor de Oostelijke Vechtplassen vorm te geven.

Vanaf september 2017 is hij voorzitter van de onafhankelijke stichting die is opgericht voor de Prijsvraag Icoon Oostelijke Vechtplassen.

 

Rien van den Broeke (penningmeester)

Rien van den Broeke is eigenaar van Rien van den Broeke Village, een eigentijds bungalowpark met jachthaven aan de Loosdrechtse Plassen. Hij is als specialist in verblijfrecreatie betrokken bij vernieuwing in hospitality zowel zakelijk als bestuurlijk. Hij heeft vele bestuurlijke functies vervuld zoals bij de RAI, Recron, diverse O.V.P.commissies , nu bij Icoon O.V.P. en voorzitter van de Verenigde Bedrijven Boomhoek.

Om toeristen te trekken zal de regelgeving moeten worden geactualiseerd zodat bedrijven weer kunnen investeren in het toeristisch/recreatief product, terwijl de publieke ruimte zal moeten voldoen aan de wensen van de hedendaagse gasten. Succes bereik je door samen te werken aan een sterke lokale economie, recreatieboulevards die bedrijven en gasten verbinden in het decor van prachtige natuur met schoon water waardoor Loosdrecht aantrekkelijker wordt dan ooit. Daar hoort een iconische verbeelding bij.

 

Arjan Dros 

Als verwoed watersporter komt Arjan Dros al sinds zijn vroege jeugd op Loosdrecht. De afgelopen decennia heeft hij het gehele gebied, zowel op het water als op het land de afgelopen decennia zienderogen achteruit zien gaan. Dat is dan ook de reden dat hij samen met 3 medebewoners 12 jaar geleden de Belangenvereniging Loosdrechtse Plassen (BELP) heeft opgericht.

De BELP heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om deze achteruitgang tot stilstand te brengen. Hij is er dan ook trots op dat hij samen met 20 andere organisaties de afgelopen jaren een gebiedsvisie heeft ontwikkeld die op 6 december 2017, wat is uitmond in een door alle partijen getekend gebiedsakkoord met een investering van ruim 70 miljoen euro in het gebied van de Oostelijke Vechtplassen uitgespreid over 10 jaar. Toen Arjan gevraagd werd om in het bestuur van de Stichting Icoon Oostelijke Vechtplassen plaats te nemen, heeft hij dat met veel plezier aanvaard, omdat deze prijsvraag zeker een toegevoegde waarde gaat krijgen aan de herontwikkeling van dit gebied.

Arjan Dros is gepensioneerd gezagvoerder Grote luchtvaart en heeft als
hobby’s de historische Luchtvaart en zeilen.