Verborgen Iconen

Atelier to the Bone & Ateliereen Architecten

Dit voorstel is een alomvattende strategie voor de realisatie en exploitatie van het Icoon van de Oostelijke Vechtplassen. Het speelt daartoe vooral in op de identiteit van het gebied. Deze wordt gekenmerkt door drie kwaliteiten: verscheidenheid, verspreiding en verbinding. Deze worden gecombineerd met twee principes: storytelling en gamification. Dankzij deze combinatie kan een iconische beleving van het gebied gerealiseerd en geëxploiteerd worden. Daarom worden meerdere kleine iconen en één groter icoon geïntroduceerd. Door deze te verspreiden over het gebied profiteren zoveel mogelijk partijen en wordt overlast voorkomen. Tussen deze iconen ontstaan verhalende routes waarlangs spelenderwijs het Verborgen Icoon van de Oostelijke Vechtplassen ontdekt kan worden.

Categorie: 1