Weerland

Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten

 

Met het plan “Weerland” stelt Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten een gedurfd maar realistisch nieuw icoon in de Oostelijke Vechtplassen voor. Dit icoon is een uitkijktoren in de vorm van een baggerkraan die tevens als oriëntatiepunt voor de omgeving dient. Deze uitkijktoren symboliseert de identiteit van het gebied en draagt dit actief uit. Het attendeert bezoekers op de schoonheid van de plassen en geeft de onderliggende landschappelijke processen weer.

Het icoon is niet alleen aantrekkelijk en informatief, maar draagt ook bij aan de duurzaamheid van de Vechtplassen. Vrijgekomen slib uit de plas wordt ingezet om weer land te maken in de vorm van een moderne legakker. Aan het einde van deze legakker is de uitkijktoren gesitueerd. De eenvoudige maar imposante constructie eindigt op grote hoogte en biedt bezoekers daar een adembenemend uitzicht over de Oostelijke Vechtplassen. De uitkijktoren heeft tal van mogelijkheden tot exploitatie en sluit aan bij doelstellingen van de overheid op het gebied van natuurontwikkeling, behoud van cultuurhistorisch landschap en verbetering van waterkwaliteit. Hierdoor zal het voor investeerders een aantrekkelijk project zijn, waarbij er hoogstwaarschijnlijk gerekend kan worden op financiële ondersteuning vanuit de overheid en andere instellingen in de vorm van subsidies en fondsen.

 

Categorie: 1