De Zonnestrips

Terra Incognita

In de Loosdrechtse Plassen worden vier zonnestrips ontwikkeld. Kunstmatige smalle eilanden die ideaal op de zon georiënteerd zijn. Elke zonnestrip refereert aan de historische landschapsstructuur waarin het landschap van de Loosdrechtse Plassen is ontgonnen. Op elke strip zorgt de zon voor recreatieplezier. Zonne-energie zorgt bovendien voor elektriciteit die kan worden benut in intensieve recreatieve functies die een grote aantrekkingskracht hebben op vele bezoekers uit de regio.

We werkten de golfsurf-strip uit maar zien ook kansen voor een aquapark, waveboarden of een healthy wellness resort. Ondernemers worden uitgedaagd om watergebonden recreatieve functies aan de strips te ontwikkelen. De strips bevatten 1 kilometer lange boulevards van beloopbare zonnepanelen. Waar de ene zijde van de strip artificieel is vormgegeven en intensieve recreatieve gebruiksfuncties kent, heeft de andere zijde van de strip een natuurlijk karakter met nieuwe natuurwaarden en een extensief recreatief milieu.

Met de oude legakkers als inspiratie wordt een nieuw landschap ontwikkeld dat beschutting biedt om te recreëren aan het water. In de nieuwe legakkers wordt overtollig slib geborgen en hier worden duurzame rietoevers ontwikkeld met rijke moerasvegetaties. De waterkwaliteit zal hierdoor verbeteren en er ontstaat nieuw perspectief voor natuur in het plassengebied. Zelfvarende elektrische veerboten en watertaxi’s verbinden de eilanden en walstations met elkaar. Tevens maken ze een verbinding met transferia aan de rand van het plassengebied waar de auto’s achterblijven. Zo ontstaat een fijnmazig waterrecreatienetwerk in de zonne-archipel.

De vier zonnestrips vormen samen het nieuwe icoon van de Loosdrechtse Plassen en ontsluiten het vrijetijdslandschap op een innovatieve wijze. De bezoeker kan er in een dag een reeks van belevenissen opdoen, van spectaculair golfsurfen en waveboarden tot het in stilte genieten en mijmeren over het water. Met een energievriendelijke knipoog naar de Amsterdammers die vroeger het landschap in hun kachels hebben opgestookt.

 

Categorie: 1